Wat is een aanmaning?

Koopt u iets per post of heeft u een abonnement op een tijdschrift, dan zult u hiervoor een factuur ontvangen. Ook voor andere zaken, zoals bijvoorbeeld energie, internet of ziektekostenverzekering ontvangt u op dezelfde wijze een factuur. Op de factuur staat altijd een uiterste betaaldatum vermeld. Laat u deze verstrijken zonder te betalen, dan zult u kort hierna een herinneringsfactuur ontvangen. Ook op deze factuur wordt weer een uiterste betaaldatum vermeld. Meestal is de periode waarbinnen betaald moet worden een stuk korter dan de termijn die op de oorspronkelijke factuur aan u werd verleend. Soms wordt ook een bedrag aan administratiekosten in rekening gebracht. Dit bedrag verhoogt dan de oorspronkelijke factuurprijs. Wanneer u ook de betaaldatum op deze herinneringsfactuur laat verstrijken, kan de verkoper u een aanmaning sturen.

Soms ontvangt u eerst nog een tweede herinneringsfactuur, maar dat is niet verplicht. Omdat u de herinneringsfactuur niet betaalde, is de verkoper gerechtigd om u in gebreke te stellen. Dit gebeurt met de aanmaning. Op deze aanmaning wordt nog een laatste termijn gegund. Betaalt u ook de aanmaning niet, dan bent u in gebreke. De verkoper kan nu de vordering uit handen geven aan een incassobureau. Het incassobureau wordt hiermee de partij die een vordering op u heeft. Het incassobureau mag alle kosten die met het incasseren van de vordering samenhangen aan u in rekening brengen. Deze kosten zijn vaak aanzienlijk. Mocht u ook niet betalen op vordering van het incassobureau, dan kan dit uitmonden in een gerechtelijke procedure. Wanneer u in het ongelijk wordt gesteld door de rechter, zullen ook de kosten van de gerechtelijke procedure voor uw rekening komen.

Blogs, artikelen en veelgestelde vragen

Lees hieronder verder door te kiezen voor een thema waar je meer over wilt weten, of doorzoek de veelgestelde vragen.

  • Categorieën
  • Categorieën
  • Categorieën