Wat is een incassobureau?

Het is vervelend om als particulier of onderneming niet betaald te krijgen van zakenrelaties. Soms maken klanten gebruik van diensten die zij niet kunnen betalen, of ontstaat er een conflict over de kwaliteit van geleverde producten of diensten.

Vooral kleine ondernemers ondervinden hier ernstige schade van. In sommige gevallen kan dit zelfs het einde van een bedrijf betekenen. In dat geval is het noodzakelijk om een derde partij in te schakelen: een incassobureau. Maar wanneer besluit men hiertoe?

– de verhouding tussen debiteur en crediteur is dusdanig gebrouilleerd dat het voor hen onmogelijk is geworden er onderling uit te komen. In dat geval kan een derde partij in de vorm van een incassobureau uitkomst bieden.

– een dergelijk bureau kan vaak krachtiger optreden tegen wanbetalers dan de gedupeerde(n) zelf.[/i]

Kort gezegd is een incassobureau dus gespecialiseerd in het vorderen van onbetaalde rekeningen en schulden. Zij behartigen het belang van hun opdrachtgever(s) en communiceren in diens naam met de debiteuren.

Een incassobureau zal als eerste, door middel van aangetekende brieven, de schuldenaar verzoeken alsnog te betalen. In de praktijk blijkt dat vaak voldoende te zijn om het bedrag alsnog te ontvangen, al dan niet met een betalingsregeling. Debiteuren laten zich namelijk door de groeiende incasso -en administratiekosten vaak overhalen alsnog hun schuld te vereffenen. Mocht dit echter onverhoopt niet tot betaling leiden, dan zal het incassobureau geen andere keus hebben dan het ondernemen van gerechtelijke stappen. In dat geval is het laatste woord aan de rechter, die wel of niet kan besluiten tot de interactie van een gerechtsdeurwaarder.

Wat doet een incassobureau?

Je klanten willen niet betalen? Na meerdere herinneringen en aanmaningen krijg je nog steeds geen betaling geregeld met de klant. Als dit het geval is kun je een incassobureau inzetten. Een incassobureau levert incassodiensten aan ondernemingen, waarbij ze openstaande vorderingen gaan innen bij de klanten.

In Nederland kan iedereen een incassobureau beginnen en daarom is het als bedrijf belangrijk om te kijken welke incassodiensten het incassobureau levert en wat de kosten zijn die er aan verbonden zijn. Tegenwoordig zie je steeds meer samenwerking tussen de incassobureaus, waardoor grotere coöperaties ontstaan die incassodiensten goedkoper aanbieden. In Nederland hebben incassobureaus geen juridische status en hierdoor zou iedereen een incassobureau kunnen beginnen.

Een incassobureau neemt eigenlijk de klant over van de onderneming en stuurt aanmaningen richting de klant om zo nog een betaling af te dwingen. Zodra de klant nu wel reageert, kan hij de betaling uitvoeren, inclusief de kosten van het incassobureau of kan hij een betalingsregeling treffen om als nog te voldoen aan de betalingsachterstand. Zodra een klant niet reageert of betaald zal het incassobureau een deurwaarder inschakelen om de kosten te innen.

Naast deze dienst leveren de meeste incassobureaus nog andere incassodiensten. Zo bieden sommige incassobureaus aan om de hele betalingsadministratie van bedrijven uit handen te nemen. Daarnaast bieden incassobureaus ook informatie aan over bedrijven en hun financiële situatie, zodat andere ondernemingen informatie kunnen inwinnen over toekomstige zakenpartners.

Omdat het een vrij beroep is in Nederland kan iedereen een incassobureau beginnen. Daarom is het als onderneming belangrijk om de juiste keuze te maken voor een incassobureau om te voorkomen dat de eigen kosten of de manier waarop geld gevorderd wordt op de juiste manier gebeurd. Met het inzetten van incassodiensten zal de relatie tussen uw bedrijf en de klant/ zakenpartners niet beter worden en daarom is het ook van belang dat een bedrijf eerst zelf een verschuldigd bedrag probeert te vorderen.

Wat zijn incassokosten?

Als schuldeisers, zoals incassobureaus of deurwaarders worden ingeschakeld om achterstallige betalingen te innen, worden kosten berekend door de invorderaars. Deze kosten heten incassokosten. De kosten worden berekend over diverse posten, zoals kosten voor aanmaning, kosten voor de administratie en bureaukosten.

Een incassobureau zal niet direct incassokosten in rekening brengen en zal eerst een aanmaning zijn verstuurd. In deze aanmaning moeten een aantal zaken duidelijk verwoord staan. Zo moet er vermeld zijn dat het niet betalen van de openstaande schuld kan leiden tot het inzetten van een incassobureau en dat daarmee extra kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten moeten vermeld worden in de aanmaning. De schuldeiser moet kunnen aantonen dat deze aanmaning met de juiste informatie verstuurd is om over te kunnen gaan naar berekening van incassokosten. Het termijn van een eerste aanmaning bedraagt daarbij minimaal veertien dagen.

De normen van incassokosten zijn wettelijk vastgesteld en liggen vanaf 1 juli 2012. Hierbij mogen de kosten niet afwijken en in het nadeel van degene die de schuld nog moet voldoen. Naarmate de te innen vordering hoger wordt, gaat het percentage van de te berekenen kosten omhoog. Het minimale bedrag dat berekend mag worden is EUR40,- en dat over iedere aparte aanmaning voor een schuld. In sommige gevallen mag er zelf BTW berekent worden over de kosten. Dit geldt vooral voor bepaalde beroepen die zelf niet BTW-plichtig zijn, zoals de overheid, onderwijsinstellingen en medische beroepsgroepen.

Incassokosten zijn dus te voorkomen door binnen de gestelde termijn te betalen of een betalingsregeling te treffen en zijn dus aan duidelijke regels verbonden.

Blogs, artikelen en veelgestelde vragen

Lees hieronder verder door te kiezen voor een thema waar je meer over wilt weten, of doorzoek de veelgestelde vragen.

  • Categorieën
  • Categorieën
  • Categorieën